Dodatek osłonowy 2024. Jakie wsparcie finansowe przewiduje rząd dla majbiedniejszych?

  • 07.02.2024
Kryteria i kwoty. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do dodatku osłonowego na rok 2024
Źródło: freepik.com

W 2024 roku rząd kontynuuje swoje zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym poprzez przyznawanie dodatków osłonowych. To rządowe świadczenie ma na celu złagodzenie kosztów związanych z energią, gazem i żywnością, szczególnie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dodatku osłonowego na rok 2024, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do tego rodzaju wsparcia finansowego.

Kwoty Dodatku Osłonowego na Rok 2024

W zależności od składu gospodarstwa domowego i używanego źródła ogrzewania, dodatek osłonowy może wynieść:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego z co najmniej 6 osobami.

W przypadku osób opalających domy węglem, kwoty te są odpowiednio podwyższone.

Inna wysokość dopłat jest przewidziana dla osób opalających domy węglem (w tym również dla bloków z kotłownią). Wtedy dodatek będzie przysługiwał w odpowiednio podwyższonej wysokość, czyli:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Kto może skorzystać z dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mieszka się w lokalu komunalnym, spółdzielczym czy własnościowym. Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i odbiorcy ciepła systemowego mogą ubiegać się o to świadczenie. Jednak konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych.

Kryteria dochodowe i jak składać wnioski?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, gospodarstwo domowe jednoosobowe nie może przekroczyć miesięcznego dochodu w wysokości 2100 zł, natomiast dla gospodarstwa domowego wieloosobowego limit ten wynosi 1500 zł na osobę. W takim przypadku zastosowanie znajdzie zasada „za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie może być przyznane nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak wówczas jego wysokość będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty wyniesie 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w gminie, zgodnej z miejscem zamieszkania, w okresie od 1 do 30 kwietnia. Wypłaty świadczenia są planowane do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy to istotne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a rząd dokłada starań, aby ulżyć w codziennych kosztach życia.

Polecany film

Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Dodaj pierwszy komentarz.
Skomentuj
Ilośc znaków: 254
Pozostało znaków:
254
Zabrania się umieszczania reklam, treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków.