Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10.12

 • 10.12.2022
Dzień Praw Człowieka
Źródło: pixabay.com

10.12 upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – kluczowego dokumentu wyznaczającego międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest ludziom na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć. A czy ty wiesz jakie masz prawa?

Prawa obywatelskie i polityczne :

 1. prawo do życia,
 2. wolność i bezpieczeństwo osobiste,
 3. zakaz tortur,
 4. wolność sumienia i wyznania,
 5. wolność słowa,
 6. prawo do sądu,
 7. prawo do obywatelstwa,
 8. prawo do prywatności,
 9. prawo do wolnych wyborów,
 10. wolność zgromadzeń i stowarzyszeń.


Prawa społeczne:

 1. prawa pracownicze obejmujące zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, prawo do godziwych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia oraz równego wynagrodzenia za pracę równej wartości, prawo do organizowania się, do strajku,
 2. prawo do ochrony socjalnej oraz prawo do ochrony zdrowia oznaczające prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości, niezdolności do pracy, bezrobocia oraz prawo do pomocy społecznej,
 3. prawa rodziny obejmujące prawo rodziny i poszczególnych jej członków do ochrony prawnej, społecznej i gospodarczej, prawo do ochrony macierzyństwa, prawo dzieci do ochrony przed wszelkimi formami eksploatacji,
 4. prawo do edukacji to prawo do bezpłatnej nauki na szczeblu podstawowym, dostęp do szkolnictwa wyższego oraz do wsparcia w celu ułatwienia dostępu do edukacji,
 5. prawa w dziedzinie kultury obejmujące prawo udziału w życiu kulturalnym i korzystania z postępu naukowego oraz ochronę praw autorskich.


  Prawa człowieka wynikają z godności człowieka, przysługują każdemu bez względu na: rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje ani nie może ich odebrać!


  A.J.

Polecany film

Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Dodaj pierwszy komentarz.
Skomentuj
Ilośc znaków: 254
Pozostało znaków:
254
Zabrania się umieszczania reklam, treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków.