Objawy zatrucia czadem. Jak rozpoznać zagrożenie?

 • 26.09.2023
Zatrucie czadem: niebezpieczeństwo w domu
Źródło: pixabay.com

Czad to cichy zabójca, który może pojawić się w naszych domach bez uprzedzenia. To bezwonny, niewidoczny gaz, który może mieć tragiczne skutki dla zdrowia i życia ludzi. W tym artykule przyjrzymy się, jak objawia się zatrucie czadem, dlaczego jest tak niebezpieczne i jakie kroki możemy podjąć, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego zagrożenia w naszym otoczeniu.

Czym jest czad? 

Czad (tlenek węgla) to bezbarwny, bezwonny, bardzo trujący gaz. Dopiero w bardzo wysokich stężeniach można poczuć jego delikatny zapach przypominający czosnek. Łatwo miesza się z powietrzem, ponieważ jest od niego lżejszy. Z tego względu gromadzi się głównie pod sufitem.  

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa: węgla, gazu, benzyny, ropy, drewna, przy niewystarczającej ilości tlenu.  

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:  

 • do urządzenia spalającego paliwo nie ma dopływu świeżego powietrza; 
 • urządzenie spalające paliwo jest zanieczyszczone, ma zużyty lub źle wyregulowany palnik;  
 • przewody kominowe są niesprawne i powodują cofanie się części spalin;  
 • okna i kratki wentylacyjne są szczelnie zabezpieczone;   
 • nie ma otworów w drzwiach łazienki, w której pracuje piecyk gazowy;  
 • przedwcześnie zamyka się palenisko pieca lub kuchenki;  
 • nie przeprowadza się kontroli pieców i przewodów wentylacyjnych;  
 • w zamkniętym pomieszczeniu gdy włączony jest silnik samochodowy;  
 • w pomieszczeniu którym wybuchł pożar.  

Zatrucie czadem – jak do niego dochodzi? 

Czad ma wysokie powinowactwo do hemoglobiny, składnika czerwonych krwinek, który jest odpowiedzialny za transport tlenu. Oznacza to, że w sytuacji narażenia na tlenek węgla hemoglobina nawet 250 razy „chętniej” łączy się z nim niż z tlenem, tworząc karboksyhemoglobinę. 

Czad wiąże się także z enzymem oksydazą cytochromową, przez co blokowane jest oddychanie na poziomie komórkowym. W wyniku tego dochodzi do niedotlenienia komórek i uwolnienia czynników zapalnych w organizmie. Pojawiają się objawy zatrucia, które mogą prowadzić do rozwinięcia się zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), a co za tym idzie – do niewydolności wielu narządów.   

Kto jest najbardziej narażony na zatrucie czadem? 

Każda osoba, która przebywa w miejscu ulatniania się tlenku węgla jest narażona na jego szkodliwe działanie.  

Największą wrażliwość obserwuje się u:  

 • kobiet w ciąży,  
 • płodu,  
 • noworodków i dzieci (ze względu na większą częstość oddechu i szybszy metabolizm),  
 • osób starszych,  
 • chorych z niewydolnością układu oddechowego i krążenia,  
 • osób ze zmniejszonym stężeniem hemoglobiny we krwi, 
 • wykonujących pracę fizyczną podczas ekspozycji na czad,  
 • palących papierosy i nadużywających alkoholu.  

Zatrucie czadem – objawy 

Najbardziej narażone na działanie czadu są serce i układ nerwowy.  

W zależności od stężenia czadu i czasu narażenia na niego, pojawiają się kolejno:  

 • łagodne bóle głowy, uczucie zmęczenia, nudności, złe samopoczucie (objawy grypopodobne);  
 • silny ból głowy, podwyższone tętno;   
 • bardzo złe samopoczucie, wymioty; 
 • trudności z oddychaniem, duszności, zaburzenia orientacji i równowagi; 
 • zaburzenia rytmu serca, tachykardia; 
 • drgawki, utrata przytomności.  

Śmierć następuje przy stężeniu czadu 1,28% w czasie ekspozycji poniżej 3 minut, przy stężeniu 0,16% w czasie ekspozycji do 2 godzin.  

Osoba, która zatruła się czadem nie jest w stanie sama racjonalnie ocenić sytuacji. Nie widząc zagrożenia, często nie ucieka w bezpieczne miejsce. Może to doprowadzić do narażenia na wysokie stężenia tlenku węgla i śmierci.  

Jednym z objawów zatrucia jest bladosine zabarwienie skóry. Intensywnie czerwone zabarwienie występuje przy zatruciach dużymi dawkami czadu.  

Powikłania po zatruciu czadem 

Zatrucie czadem może prowadzić do rozwinięcia się niewydolności wielonarządowej. 

Może ona prowadzić m.in. do: 

 • trwałego uszkodzenia słuchu i głuchoty,   
 • zawału serca (u osób starszych),  
 • niewydolności nerek,  
 • kwasicy metabolicznej, 
 • niedociśnienia tętniczego,  
 • obrzęku płuc.  

Nawet kilka miesięcy po zakończeniu leczenia szpitalnego mogą pojawić się późne powikłania po zatruciu tlenkiem węgla, np.: zaburzenia koncentracji, słabsza pamięć, zaburzenia widzenia, depresja, objawy choroby Parkinsona. 

Zatrucie czadem – pierwsza pomoc 

Na początku zapewnij dostęp świeżego powietrza z zewnątrz. Otwórz drzwi, okna, zrób przeciąg i wyłącz źródło ulatniania się gazu. Wynieś poszkodowanego na świeże powietrze, poluzuj mu guziki od koszuli, pasek. Sprawdź, czy oddycha i natychmiast wezwij służby ratownicze. Jeśli poszkodowany nie oddycha, przystąp do akcji reanimacyjnej.  

Jak zapobiegać zatruciu czadem? 

Pamiętaj, by: 

 • zadbać o regularne przeglądy piecyków, kuchenek, przewodów i wentylacji;   
 • wietrzyć pomieszczenia, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin; 
 • nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych; 
 • w przypadku wymiany okien sprawdzić, czy mają właściwą wentylację; 
 • nie zostawiać włączonego silnika samochodu w zamkniętym garażu; 
 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, innym zamkniętym pomieszczeniu. 

Możesz również rozmieścić w domu czujniki czadu, które przy wzroście jego stężenia zareagują sygnałem dźwiękowym.  

Polecany film

Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Dodaj pierwszy komentarz.
Skomentuj
Ilośc znaków: 254
Pozostało znaków:
254
Zabrania się umieszczania reklam, treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków.